Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

banner sowa turkusowy: jesteś w kryzysie, masz problemy emocjonalne lub cierpisz psychicznie?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

POBIERZ PRZEDPRZEWODNIK

Wizyta w nowym miejscu dla niektórych osób może być stresująca i przytłaczająca. Pobierz nasz przedprzewodnik - zebraliśmy w nim najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące SOWY UJ. Teraz możesz spokojniej przygotować się do pierwszej wizyty w Ośrodku.

 

Skontaktuj się z nami:

Tel. (+48) 606 406 158

Nasi specjaliści dostępni są:

od poniedziałku do piątku: 8:00-16:00

 

w środy ze względu

na godziny wewnętrzne dla zespołu,

uprzejmie prosimy o kontakt mailowy

E-mail: sowa@uj.edu.pl

 

W celu umówienia spotkania prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie głównej.

 

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś w kryzysie, masz problemy emocjonalne lub cierpisz psychicznie.

 

Sekretariat SOWA - prosimy o kontakt:

- w sprawach administracyjnych

- w kwestiach organizacyjnych i formalnych

- dot. zaświadczeń dla osób studiujących

- odnośnie współpracy 

 

Sekretariat czynny:

w godz. 8:30-15:00

tel. 12 663 36 83

w środy ze względu 

na godziny wewnętrzne dla zespołu,

uprzejmie prosimy o kontakt mailowy

e-mail: biuro.sowa@uj.edu.pl

 

 

ul. Kopernika 27
31-501 Kraków

                                              

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25/1075 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji, w tym w celu skorzystania z pomocy psychologicznej z zachowaniem zasad poufności związanych z nieudostępnianiem danych Uczelni, za wyjątkiem sytuacji, gdzie wyrażona została pisemna zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku danych osobowych zwykłych oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w przypadku danych szczególnych kategorii, czyli na podstawie wyrażonej świadomie, wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z pomocy oferowanej przez Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji. Z uwagi na charakter pomocy oferowanej przez Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe skorzystanie z pomocy Ośrodka.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż do momentu utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zastrzeżeniem, że informacja w postaci numeru albumu będzie przechowywana do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć ze stosunku łączącego Panią/Pana z Administratorem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sowa@uj.edu.pl,  pocztą tradycyjna na adres: Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków  lub wycofać osobiście stawiając się w Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków, I piętro, pok. 23, 23 a, 25.

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania
z pomocy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji, w tym pomocy psychologicznej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.